Pismo do rady miejskiej

Pismo do rady miejskiej

Na początku każdego roku stowarzyszenia, w tym także nasze, intensyfikują swoją pracę. To wtedy podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące wsparcia klubów przez władze lokalne, regionalne i krajowe. W obecnym roku, tak jak całe środowisko sportowe w Mysłowicach, musieliśmy dokonać gruntownej rewizji naszych planów z powodu anulowania miejskiego konkursu grantowego. Mimo że była to zmiana nieprzewidziana, nie zamierzamy zwalniać tempa naszej działalności. Nadal aktywnie szukamy innych źródeł finansowania i liczymy na kontynuację dialogu w mysłowickim środowisku sportowym, aby pokonać powstały impas. Poniżej przesyłamy pismo złożone na ręce władz miasta przez mysłowickie kluby sportowe. Zarząd MKS Górnik Wesoła